Gói hoàn chỉnh.

Hệ thống KSL.

Các thiết bị lắp ráp và vận chuyển của dòng SL đều được tối ưu hóa để kết hợp các giải pháp cho mọi tình huống. Phương thức kết hợp các chế độ lắp ráp căng và nén đã được cấp bằng sáng chế cũng được tích hợp. Chế độ căng (tension mode) sử dụng phương tháp lắp ráp ba điểm đã qua kiểm nghiệm thực tế của d&b, trong khi chế độ nén (compression mode) cần có một footprint nhỏ hơn và nhanh hơn khi triển khai các dãy lớn. Chế độ nén cho phép đưa một dãy array thẳng lên từ các xe đẩy lưu diễn (touring cart). Sau đó, một dây tời hoặc tời quay tay sẽ uốn cong dãy theo các góc mở đã định. Được lắp trực tiếp trên khung treo GSL và KSL, bộ đo góc nghiêng laser d&b Array Sight có các cảm biến nhiệt và độ ẩm, thông tin này sẽ được truyền đến phần mềm điều khiển từ xa R1 thông qua OCA/AES70 hoặc thiết bị đo cầm tay.

Được thiết kế để dễ dàng đưa lên các xe tải có chiều rộng thông thường và công ten nơ vận chuyển, các xe đẩy lưu diễn GSL và KSL có thể vận chuyển bốn loa TOP của chúng.  Có thể giữ nguyên khung treo ở trạng thái lắp khi vận chuyển, cho phép nâng các loa lên trực tiếp từ xe. Cũng có thể vận chuyển ba chiếc SL-SUB hoặc SL-GSUB trên xe đẩy. Có sẵn bạt phủ xe để bảo vệ các hệ thống trong khi vận chuyển.

Để tận dụng toàn bộ các chức năng của mỗi hệ thống d&b, một bộ phần mềm cho phép lập kế hoạch, mô hình hóa và điều khiển. Nó bao gồm ArrayCalc, ArrayProcessing, NoizCalc, Dante audio transport thông qua DS10 Audio network bridge, OCA/AES70, và phần mềm điều khiển từ xa R1. Bộ phận trọng tâm là giá đỡ khi lưu diễn (touring rack) D80, chứa sáu âm li và sử dụng giải pháp đa lõi loa MC24/LKA25 mới. Nó mang lại 12 kênh trên mỗi cáp, như vậy mỗi giá chứa âm li để điều khiển một dãy (array) gồm 12 loa thuộc dòng SL thông qua hai cáp loa đa lõi.