Hệ thống GSL toàn cầu

Trước khi phát hành chính thức tại Prolight + Sound, Frankfurt, vào tháng 4 năm 2018, một số lượng giới hạn các Hệ thống GSL được cung cấp cho thị trường giải trí trực tiếp toàn cầu trong giai đoạn xem trước từ tháng 10 năm 2017 trở đi. Để tìm một công ty cho thuê đã cung cấp GSL, hãy xem thông tin bên dưới: