ลำโพง GSL8 และ GSL12

1/12 The GSL8 and GSL12 loudspeakers.
2/12 The GSL8 and GSL12 loudspeakers.
3/12 The GSL8 and GSL12 loudspeakers.
4/12 The GSL8 and GSL12 loudspeakers.
5/12 The GSL8 and GSL12 loudspeakers.
6/12 The GSL8 and GSL12 loudspeakers.
7/12 The GSL8 and GSL12 loudspeakers.
8/12 A look inside the GSL loudspeaker.
9/12 The GSL8 loudspeaker.
10/12 The GSL8 loudspeaker.
11/12 The GSL12 loudspeaker.
12/12 The GSL12 loudspeaker.

ลำโพง GSL8 และ GSL12 ได้รับการจับคู่ที่เป็นระบบเสียงที่สร้างขึ้นให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์ ขนาด ทิศทางการทำงานของเสียง น้ำหนัก อุปกรณ์เชื่อมโยง และโปรแกรมที่ควบคุมซึ่งให้เหมือนกันทุกอย่าง  มีการออกแบบที่ใช้งานได้ 2 ทางประกอบด้วยไดร์เวอร์ 14  LF  สองตัวที่ติดตั้งเป็นตัวขับ LF 10 นิ้ว ซึ่งรวมเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่สร้าง headroom ความถี่ต่ำแบบไม่เคยมีมาก่อนซึ่งเชื่อมการทำงานเพิ่มเข้ามาทางด้านหลังเพื่อเพิ่มการส่งสัญญาณออกทาง LF  และใช้เทคนิค cardiod

มีโปรแกรมควบคุมโดยมีไดรเวอร์  MF ขนาด 10 นิ้วและไดรเวอร์ออกแบบ HF แบบกำหนดเอง 1.4 นิ้ว ที่ติดตั้งการส่งสัญญาณออกของเสียงขนาด 3.4 นิ้วในรูปแบบกะทัดรัดที่ติดตั้งอุปกรณ์สร้างคลื่นโดยเฉพาะ  การจัดเรียงแบบสมมาตรของไดรเวอร์นีโอไดเมียม LF รอบศูนย์กลาง ที่ติดตั้งอุปกรณ์ coaxial MF และ HF ช่วยให้สามารถทำงานในระบบที่ซับซ้อนกันได้อย่างราบรื่นของย่านความถี่ที่ติดกันในการออกแบบด้วยไดรเวอร์ 14 "LF ที่ขับจากช่องสัญญาณเครื่องขยายเสียงหนึ่งเครื่องในขณะที่ส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกข้ามไปและขับเคลื่อนจากช่องสัญญาณเครื่องขยายเสียงที่สอง

รูปแบบการจัดตำแหน่งในแนวนอน 80 องศาของ GSL8 สามารถรักษาได้ต่อเนื่องถึง 45 Hz และความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่สูง  สามารถครอบคลุมระยะทางกว่า 100 เมตร (330 ฟุต) ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ GSL12 มีรูปแบบการกระจายตัวในแนวนอนที่กว้างขึ้น 120 องศาซึ่งยังคงรักษาไว้ที่ 45 Hz

ลงทะเบียนแล้ว