วิธีเริ่มต้นการใช้งานของระบบ GSL

d&b จะมีการฝึกอบรมด้านเทคนิคเกี่ยวกับ SL-Series โดยการฝึกอบรมงานหล่านี้ สามารถตรวจสอบวันที่ได้ตามปฏิทินของการสัมนางาน

ลงทะเบียนแล้ว