ระบบ GSL ได้กลายเป็นที่รู้จักแล้วทั่วโลก

ก่อนที่จะมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ Prolight + Sound ในแฟรงค์เฟิร์ต เดือนเมษายน ปี พ. ศ. 2561   ระบบ GSL ได้มีการจัดจำหน่ายในจำนวนที่จำกัดให้กับตลาดทั่วโลกในช่วงเดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมา  หากต้องการค้นหาเครือข่ายที่ให้บริการ GSL  แล้ว  โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่าง

ลงทะเบียนแล้ว